צפון - חיפה - ד"ר  סייקל

שדרות ההסתדרות 206 חיפה

04-8401402