ירושלים - מוסך מומנט

מרכז ספיר, ירושלים

02-625-7554

053-928-6964