ירושלים - ג'וני אופנועים

אל-נת׳יר 53, ירושלים

050-550-3340